بازی Painkiller را به احتمال فراوان می شناسید. یکی از عنوانهای سابقه دار دنیای بازی که البته همیشه بازی ای در حد متوسط و حتی پایینتر از حد استانداردهای معمول بوده است و همواره از سایتهای معروف بازی های کامپیوتری نمره های پایینی کسب کرده است. اینبار آخرین شماره از این سری بازی به نام Painkiller : Hell & Damnation قرار است خاطرات بد گذشته را از اذهان هوشیار گیمرها پاک کند و بازی ای به مراتب بهتر نسبت به نسخه های قبلی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ روایی عرضه کند. البته باید منتظر ماند و دیدکه آیا سازندگان این بازی می توانند به حرف خودشان جامه عمل بپوشانند یا مثل همیشه با یک عنوان کاملا پیش پا افتاده و کم ارزش روبرو خواهیم بود. این بازی فقط برای PC عرضه می شود.