killzone-vita-revealed-as-killzone-mercenary

یکی از عناوین انحصاری شرکت سونی بازی Killzone می باشد و این شرکت این عنوان را بروی همه کنسولهای خود همیشه عرضه کرده است. این بار این عنوان بدون پورت شدن و به صورت یک عنوان تازه و مستقل برای کنسول همراه PS Vita عرضه خواهد شد. این بازی قرار است در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه شود و هنوز تاریخ دقیق عرضه این بازی در دسترس نیست.