ریلر گرشاسپ معبد اژدها را که در نمایشگاه رسانه های دیجیتال رونمایی شد می توانید در زیر مشاهده کنید: